Xe cub 50 còn zin có cavet, tuy dàn áo hơi cũ giá sinh viên.