Xe zin từ a đến z bao chưa rớt đầu,cần tiền giải quyết công việc nên bán